• Επαγγελματικά Οχήματα 19,00

  Παιγνίδι που αποτελείται από 6 καρτέλες με οχήματα, 6 καρτέλες με χώρους, 24 καρτέλες με αντικείμενα και 1 ζάρι.

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ:

  ΠΑΙΓΝΙΔΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ που επιτρέπει τη θέσπιση σχέσεων μεταξύ των αντικειμένων και του εξοπλισμού των εφόσον ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Μέσω αυτού του παιγνιδιού μπορείτε να εργαστείτε τις παρακάτω όψεις της παιδικής ανάπτυξης:

  – Την παρατήρηση με την αναζήτηση των χαρακτηριστικών των αντικειμένων και των λειτουργιών τους.

  – Τη λογική σκέψη: με τη συσχέτιση των αντικειμένων με το αντίστοιχο όχημα – επάγγελμα.

  – Τον προφορικό λόγο στις διάφορες πτυχές: Απόκτηση λεξιλογίου, περιγραφή των αντικειμένων, λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση και τα χαρακτηριστικά τους..

  – Τον οπτικοκινητικό συντονισμό με το χειρισμό των καρτελών.

  – Την εκμάθηση μιας δεύτερης ή τρίτης γλώσσας στο προφορικό επίπεδο.

   

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΛΙΚΙΑ:
  3+

Close Καλάθι
Close Λίστα Επιθυμιών
Recently Viewed Close
Close

Close
Navigation
Κατηγορίες