• Η όσφρηση: τα φρούτα και τα αρώματά τους 32.00

  Αισθητηριακό παιχνίδι για την ανάπτυξη της όσφρησης διακρίνοντας το άρωμα διαφορετικών φρούτων.

  What do I learn?Τι μαθαίνω?

  • Μνήμη
  • Ανάπτυξη των αισθήσεων

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ:

  – Ανάπτυξη της αίσθησης της όσφρησης, βελτίωση της διαφοροποίησης της όσφρησης.
  – Σφαιρική γνώση των φρούτων (όψη εξωτερική, εσωτερική όψη και άρωμα).
  – Ενίσχυση της οπτικής – οσφρητικής όψης και της λογικής σκέψης.
  – Εσωτερικοποίηση και ταξινόμηση του αρώματος των φρούτων.
  – Ανάπτυξη της παρατήρησης και απόκτηση της ικανότητας συσχέτισης αντικειμένων ανάλογα με το σχήμα τους.
  – Έναρξη για την εξάσκηση της αφηρημένης σκέψης (εξυπηρετεί σαν βάση για την καθιέρωση διανοητικών σχέσεων και των πρώτων βημάτων πρόσβασης από τη συγκεκριμένη στην αφηρημένη σκέψη).
  – Βελτιώνει τον ψυχοκινητικό συντονισμό.
  – Ανάπτυξη και αφομοίωση του βασικού λεξιλογίου.

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

  Παιγνίδι αισθήσεων για την ανάπτυξη της αίσθησης της όσφρησης ξεχωρίζοντας τα αρώματα των διαφόρων φρούτων. Αποτελείται από 12 φιάλες που περιέχουν η κάθε μία το άρωμα ενός εκ των 12 φρούτων + 24 φωτογραφίες των 12 φρούτων (ολόκληρα και κομμένα). Οι φωτογραφίες των αντικειμένων δίνουν την δυνατότητα επίσης να δημιουργηθεί μια σχέση όρασης-όσφρησης μεταξύ των φρούτων και των αρωμάτων, πράγμα που εμπλουτίζει την γνώση αυτών.

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΛΙΚΙΑ:

  3+ ετών

  Σε απόθεμα

Καλάθι
Λίστα Επιθυμιών
Recently Viewed
Κατηγορίες